29. jan. 2009

Tova veske

Vesken er ferdig strikket

Foret er syddSlik ser den ut før toving


Ferdig tovet,og foret er montert


klar til bruk