1. aug. 2009

Flere Maske-markører

Litt sommer hobby.

Jeg har laget noen flere
Maske-markører.
Kanskje jeg snar bør
begynne å selge noen,
har jo ikke bruk for alle
selv :))