5. sep. 2010

Nye skyttler

Min far har laget nye
skyttler til meg.

See what my father has 
made for me.I'm so proud.