21. apr. 2008Mere utstyr :)

Pakke fra Museumshåndverkerne veveriet Norsk Folkemuseum
Pakke fra Capris


Min pappa har laget mer utstyr til meg, Nålebindingsnåler og skyttler