13. nov. 2008

Dobbel Pikot
Med litt prøving og feiling fikk jeg til Dobbel Pikot.