17. sep. 2009

Redskaper

PjoneKrok :) 

To bøte nåler som jeg har fått
etter min bestefar.