21. okt. 2009

Nupereller av Gun Blomqvist - Elwy Persson

Etter en annonse i
Familien .fikk jeg
kontakt med en dame
fra Gjøvik som ønsket
å selge denne
boken til meg :)

I dag kom den i posten.
Super bok!!!