20. mai 2016

"Litt" mere garn

Har kjøpt meg garn og mønster til Voss festivalkofte.
Litt Kauni garn ble det også.
Den fine store "garnbollen" er det min svigerfar som har laget.
Den er laget av en rikule.
Fenomenet rikuler har mange navn. De kan alternativt kalles bjørkeknuter, bjørkekuler, koppknuter, koter, kåter, nuter, rier, riler, rilknuter, rilkuler, rirkuler eller risknuter.
 
 En rikule eller kåte er en vanligvis halvkuleformet utvekst på stammen av bjerk, 
gran eller furu, som et resultat av en plantesykdom eller et virusangrep

Voss festivalkofte
Voss festivalkofte
Voss festivalkofte