22. apr. 2019

Hekla Løper

Sommerfugl-løper. Heklet i DMC nr: 100 
Krok nr:0.50mm