10. nov. 2007

Bunad til Baby Born dukke


Denne strikka jeg til
mitt tante barn's dukke