10. nov. 2007

Min pappa har laget disse

Bilder som min Pappa har
skåret ut og malt

Fiskeren

Hyttekos
Første kyss